සැඟවී ඇති රූපය සොයන්න ඔබට පුළුවන්ද..?

සැඟවුණු රූපය සොයන්න.. තම හැකියාව උරගා බලන්න…

ඡායාරූපයක් තුළ සැඟවී ඇති අනෙකාගෙන් වෙනස් වූ කුඩා රූපයක් සෙවීම එක්තරා අකාරයේ ප්‍රෙහෙලිකා විසදිමකි. ඒ සඳහා උදාහරණයක් පහතින් දැක්වේ.

 

 

 

එවැනි සැඟවුණු රූපයක් සහිත විශාල රූප පහක් අඩංගු ප්‍රෙහෙලිකාවක් මෙහිදී ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. ඒ එක් එක් රූපය තුළ ඉතා කුඩා රූපයක් සැඟවී ඇත. එලෙස සැඟවී ඇති රූප සොයා ගැනීමට උත්සහ කරන්න. එමෙන්ම එක් සැඟවුණු රූපයක් සොයා ගැනීම සඳහා ඔබට ලැබෙන්නේ තත්පර හතලිස් පහක් වැනි කාලයකි.

 

ලෙන්ස්ටෝර් වෙබ් අඩවිය (Lenstore) විසින් මෑතක දී ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම සඟවා ඇති කුඩා රූපයක් අඩංගු රූප මාලාව මේ වනවිටත් බොහෝදෙනෙකු සහභාගී වී ඇති ප්‍රෙහේලිකා විසදීමකි. එහිදී මෙම ප්‍රෙහේලිකා  පහ අතුරින්, ලිලී කොළ අතර සැඟවුණු කැස්බෑවා සොයා ගැනීම ඉතා අසීරු බව ඔප්පුවී ඇත. එය විසඳීමේදී සාර්ථක වූ පිරිස 46% ක් පමණ වී ඇත. එනම් මේ සඳහා සහභාගී වූ පිරිස අතරින් 54% ක් පමණ ලිලී කොළ අතර සැඟවුණු කැස්බෑවා සොයාගෙන නැත. තවද ලෙන්ස්ටර් වෙබ් අඩවිය විසින් එකතු කරන ලද දත්තවලට අනුව ඡායාරූප ප්‍රෙහේලිකා වලට විසඳුම් ලබා දීමේදී පුරුෂයින්ට වඩා හොඳ පෙනුමක් කාන්තාවන්ට ඇති බව පෙනී ඇත. එමෙන්ම මෙය විසදීම සඳහා කාන්තාවන්ට අඩු කාලයක් ගත වී ඇති අතර අඩු උත්සාහයක් දැරීමෙන් එය නිවැරදිව සොයාගෙන ඇත.

 

එසේනම් අභියෝගය භාරගැනීම සඳහා ඔබ සුදානම් ද?

 

මෙහිදී ඔබට පිළිවෙලින්,

 

 1. සුෂී රෝල්ස් (Sushi Rolls) අතර සැඟවී ඇති දළඹුවා (Caterpillar) සෙවීම.
 2. පැස්බරුන් (Ostriches) අතර සැඟවී ඇති කුඩය (Umbrella) සෙවීම.
 3. ලිලී කොළ (Lily) අතර සැඟවුණු කැස්බෑවා (Turtle) සෙවීම.
 4. ජෙලි ෆිෂ් (Jelly Fish) අතර සැඟවුණු හත්ත (Mushroom) සෙවීම.
 5. කොමඩු ගෙඩි (Watermelon) අතර සැගවුණු සර්පයා (Snake) සෙවීම.

 

යන ප්‍රෙහේලිකා පහ විසදීමට සිදුවේ.එක ඡායාරූපයක් තුළ සැඟවුනු පින්තූරය සොයා ගැනීමට ඔබට තත්පර 45 ක් ලැබෙනු ඇත. ඔබේ සමස්ත ලකුණු පදනම් වී ඇත්තේ ඔබ එය වහාම විසඳන්නේ කෙසේද යන්න මත සහ ඔබ රූපය මත ක්ලික් කරන වාර ගණන මතයි. තත්පර 45 ක් අවසානයේදී ද ඔබට සැඟවුණු රූපය සොයාගත නොහැකි වුවහොත් ඊළඟ අවස්ථාව වෙත ස්වයංක්‍රීයව මාරුවීම සිදුවේ.

 

එසේනම් දැන් පිවිසෙන්න.. ඔබේ හැකියාව බලන්න.

1.. 2.. 3.. GO!

 

 

තොරතුරු හා ඡායාරූප: Reader’s Digest සඟරාව, අන්තර්ජාලය

 

 

Post Author: Madhuni Rajapaksha

2 thoughts on “සැඟවී ඇති රූපය සොයන්න ඔබට පුළුවන්ද..?

  Shalini

  (November 28, 2017 - 5:38 am)

  Hey I tried it.That is awesome Maddhuni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *