ගුරු විභාග සදහා සාමාන්ය දැනීම (1)

 

1).ශිෂ්ය කේ්න්ද්රිය අධ්යාපන යනු කුමක්ද ? – ශිෂ්යා මුල් කරගත් අධ්යාපනයයි

2).ශිෂ්යත්වය ආරම්භ කළ වසර කුමක්ද ? – 1939

3).පාසල් ළමුන් සදහා නොමිලේ පොත් බෙදා දීම ආරම්භ කල වර්ෂය කුමක්ද? – 1980

4).2016 වන විට රජයෙ පාසල් ගණන කොපමණද? – 10162

5).ශ්රි ලංකාවේ ප්රථම දහම් පාසල කුමක්ද? – ගාල්ල විජයානන්ද දහම් පාසල

6).ශ්රි ලංකාවේ ප්රථම විදුහල්පතිනිය කවුරැන්ද? – අනුලා මැණිකේ උදලාගම

7).අධ්යාපන අඛණ්ඩ සැලසුම් ප්රවේශයේ (2016-2020) මධ්යකාලීන උපාය මාර්ගික සැලසුම් මානවා ද ? –
1. වසර 13ක් දක්වා අධ්යාපනය ලැබීම අනිවාර්ය කිරීම
2. ළඟම පාසල හොදම පාසල වැඩසටහන

8). මුස්ලිම් පාසල් පිහිටුවීමේ හා මුස්ලිම් අධ්යාපනය නගා සිටුවීමේ පුරෝගාමියා
කවුද? – M.D.සිද්දි ලෙබ්බෙ මහතා

9). ප්රථම බෞද්ධ පාසල කුමක්ද ? – ජිනලබ්දි විශෝදන පාසල

10). ලංකාවේ ඇති රජයේ පාසල් ගණන කොපමණද ? – 9998

11). 2016 වසරේ විවෘත කළ හරිත සරසවියේ උපකුලපතිවරයා කවුද? – E.A. වීරසිහ

12). 17.ශ්රි ලංකාවේ ප්රථම විශ්ව විද්යාලය කුමක්ද? – ලංකා විශ්ව විද්යාලය

13).පාසල් වල උසස් පෙළ විභාග සදහා අලුතෙන් එක් කල විෂය මාලාව කුමක්ද? – තාක්ෂණ විෂය ධාරාව

14).ආසියායේ විශාලම පුස්තකාලය පිහිටා ඇත්තේ කොහේද? පේරායදණිය විශ්ව විද්යාලයේ

15). නිදහසින් පසු පළමු අධ්යාපන ඇමති කවුද? – E.A.නුගයවල මහතා

16). සාගර විශ්ව විද්යාලය පිහිටා ඇත්තේ කොහේද? – තංගල්ල

17). ලෝක ගුරැ දිනය යෙදී ඇත්තේ කවදාද? – ඔක්තෝම්බර් 6

18). විවෘත විශ්ව විද්යාලය ආරම්භ කළ වසර කුමක්ද ? – 1980

19). ලංකාවේ ප්රථම විශ්ව විද්යාලය පිහිටි ස්ථානය කුමක්ද ? – පෑලියගොඩ විද්යාලංකාර පිරිවෙන

20). විද්යාපීඨ ආරම්භ කළ වර්ෂය කුමක්ද ? – 1982

21). ලංකාවේ පළමු අධ්යාපන ඇමති කවුද? – C.W.W. කන්නන්ගර මහතා

22).ශ්රි ලංකාවේ ගුරැ සිසු අනුපාතය කීයද ? – 1:17

23). SEQI යන වචනයෙ දිගු නාමය සිංහලෙන් කුමක්ද? – පාසල් අධ්යාපන ගුණාත්මක දර්ශකය ( School Education Quality Index ).

24). ශ්රී ලංකාවේ පාසල් වර්ගීකරණය දක්වන්න?
1AB – සුපිරි(තාක්ෂණවේදය විෂය පවතින පාසල්),
AB – (උසස් පෙළ විද්යා, ගණිත, කළා, වාණිජ,)
1C – (උ/පෙළ කළා,වාණි)
2 – (1සිට11 ශ්රේණිය දක්වා,6 සිට 11 ශ්රේණිය දක්වා)
3- (ප්රාථමික)

25). දහම් පාසල් ආරම්භ කිරීම සදහා මුල් වූ විදෙස් ජාතිකයා කවුද? – හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා

26). මහත්මා ගාන්ධි ශිෂ්යත්වය ලබා දෙන්නේ කාහටද? – අ.පො.ස සාමාන්ය පෙළ ඉහලින් සමත් වු උසස් පෙළ හදාරන අඩු ආදායම් ලබන සිසුන් හට

27). සිසු දිවිය ශිෂ්යත්වය ලබා දෙන්නේ
කාහටද? – 10-13 ශ්රේණි වල ඉගනුම ලබන අඩු අදායමක් ඇති සිසුන් හට

28).සුජාත දියණි ශිෂ්යත්වය ලබා දෙන්නේ කාහටද? – අ.පො.ස උසස්පෙළ තාක්ෂණ හදාරණ සිසුවියන් හට

29). ශ්රි ලංකාවේ මුළු පාසල් ගනණ – 10,997 (2016 නව – 11,021)

30) ශ්රි ලංකාවේ අධ්යාපන කලාප ගණන – 98

31) ලන්දේසින්ගේ සමයේ ඇරඹි පාසල් –
පැරිස් පාසල්

32) ශ්රි ලංකාවේ මුළු රජයේ විශ්ව විද්යාල සංඛ්යාව – 15

33) මුළු ජතික අධ්යාපන විද්යාපීඨ සංඛ්යාව – 19

34) ලංකාවේ එකම බන්ධනාගාර පාසල පිහිටා ඇත්තේ – හෝමාගම, වටරැක

35) . උසස් පෙළ විෂය සංඛ්යාව 4 සිට 3 දක්වා අඩුකළ වසර – 1998

36) සමුපකාර අධ්යාපනය ලබා දෙන පාසල පිහිටියේ කොහේද – පොල්ගොල්ල

37) ළමා ශ්රමය ලෙස ගැනෙන වයස් සීමාව – 14ට අඩු

38) පාසල් නිල ඇඳුම ලෙස ශිෂ්යාවන් ළමාසාරි අදින උතුරුමැද පළාතේ පිහිටි පාසල – කැකිරාව මධ්ය මහා විද්යාලය

39) ශ්රී ලංක විවෘත විශ්ව විද්යාලය අරම්භ කිරීමට ආධාර දුන් රට – ස්වීඩනය

40) ඉංග්රීසි භාෂාව අනිවාර්ය කරමින්, ඉංග්රීසි මාධ්යය පාසල් ඇතිකළේ කුමන ප්රතිසංස්කරණ යටතේද? 1833 කෝල්බෲක් ප්රතිසංස්කරණ

41) ‘නෝමල් පාසල්’ ඇරඹිමේ අරමුණ – ඉංග්රීසි ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම

42) 1841 පිහිටවු මෙරට අධ්යාපනයට අදාළ කොමිසම – මධ්යම පාඨශාලා කොමිසම

43) මුස්ලිම් පාසල් නඟාසිටුවීම සඳහා සිද්ධි ලෙබ්බේ මහතාට සහාය වු විදේශිකයා – ඔරබි පාෂා

44) පෞද්ගලික පාසල් හා ගුරු විද්යාල රජයට පවරා ගැනුණේ – 1960 ආධාර ලබන පාසල් හා ගුරු විද්යාල (විශේෂ විධිවිධාන) පනතින්

45) අ.පො.ස. උ/පෙළ සාමාන්ය පොදු පරීක්ෂනය සමත් වීම සඳහා ලබාගත යුතු අවම ලකුණු සංඛ්යාව – 30.

46) සාගර විශ්ව විද්යාලය අයත්වන අමාත්යාංශය -යෞවන හා නිපුනතා සංවර්ධන අමාත්යංශය.

47) අ.පො.ස. (උ. පෙළ) තාක්ෂණවේදය සමත්වීමට සමාන NVQ මට්ටම වන්නේ – level 4

48) ඉගෙනීම පිළිබඳ තැත්-වරද න්යාය ඉදිරිපත් කළේ – තෝන්ඩයික්

49)සාමාන්යයෙන් වර්ෂයකට පාසල් පැවැත්වීමට නියමිත දින ගණන – 210

50) ලංකාවේ අඩුම පාසල් ප්රමාණයක් ඇති පළාත – උතුරු පළාත

51) ‘ළමා මිතුරු පාසල්’ ව්යාපෘතිය සඳහා අධාර කළේ – යුනිසෙෆ්

52) නැණසල ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළ වසර – 2005

53) උසස් අධ්යාපන අමාත්යංශයේ වෙබ් අඩවිය වන්නේ – http://www.mohe.gov.lk

54) විවෘත විශ්ව විද්යාලය ආරම්භ කළ වසර වන්නේ – 1980

55) වර්තමානයේ 1 හා 2 ශ්රේණිවලට ඉංග්රිසි උගන්වන ක්රමය හැඳින්වෙන්නේ – activity based oral english

56) Z-score ක්රමයේ නිර්මතෘවරයා කව්ද? – මහාචාර්ය රැල්f තටිල්

 

Post Author: Shashikala iranthi

Iranthi93@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *