හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයේ අසහාය ව්‍යවසායකයා- Richard Branson

“ සැතපුම් දහස් ගණනක් දුර චාරිකාවක ආරම්භය එහි පළමු පියවරයි.  ඔබ එය තරණය කිරීමේ අසීරුතාවය, වෙහෙස හා අනතුරු ගැන සිතමින් සිටියහොත් , ඔබ කෙදිනකවත් එම පළමු පියවර නොතබනු ඇත. ජීවිතය නම් චාරිකාව දිනාගැනීමට ඔබ උත්සාහ නොකරන තෙක් , ඔබට ඔබේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගත නොහැකිවනු ඇත. ඉදින් ඔබ එම ප්‍රථම පියවර තබන්න. ඔබට අභියෝග මුණගැසේවි, පසුතැවීම් […]