ඔබ බුද්ධිමත් ද? මෙන්න බුද්ධිමත්බවේ ගති ලක්ෂණ

ඔබ බුද්ධිමත් ද? තමන්ගේ සගයොත් එක්ක වැඩ කරනකොට අනිත් අයට වඩා තමන් බුද්ධිමත් බව ඔබට හැගෙනවද? ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයකු වුනු ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් පවා මොළයෙන් 0.25% පමණ සුළු කොටසක් පමණක් භාවිතා කල බවට මතයක් තියෙනවා. මැතකදී සිදුකල පර්යේෂණයකදී , යම් යම් පෞරුෂ ලක්ෂණවලින් හෙබි පුද්ගලයින් තම සගයින්ට වඩා බුද්ධිමත් බව තහවුරු වී තිබෙනවා.  අද අපි ඒ ලක්ෂණ […]