පිණි පබළු 02 වන දිගහැරුම

❤️ පිණි පබළු ❤️ ~02 වන දිගහැරුම~ _________________________________________________ ” නංගි අර නිම්ෂි නේද….” සොනාලි අක්ක බලන් හිටපු පැත්ත බලද්දි මං දැක්කෙ නිම්ෂි මගෙ නංගි ව… තනියම නෙමේ කලුගමු පාරෙ ෆිල්ම් හෝල් එක ඉස්සරහම පාරෙන් එහා පැත්තෙ කොල්ලෙක් එක්ක අතින් අල්ලන් කතා කරන හැටි….. බැලූ බැල්මටම කොල්ලා රස්තියාදුකාරයෙක් කියන්න ඕන තරම් සාධක ඒ පෙනුමෙ තිබුනා… ශෝටයකුත් […]