කැටලෝනියා අර්බුදය

කැටලෝනියාව ‘කැටලන්’ හෙවත් කැටලෝනියාව පිහිටා තිබෙන්නේ ස්පාඤ්ඤයේ නැගෙනහිරින් වන ‘ඉබේරියානු’ අර්ධද්වීපය තුළය. වර්ග කිලෝ මීටර් 32,108 ක් පමණ වන කැටලෝනියාව ස්පාඤ්ඤ භූමියෙන් හයෙන් එකක් ලෙස සැලකෙනවා. අසූ ලක්ෂයකට ආසන්න ජනගහනයක් සහිත කැටලෝනියාවේ අග නුවර ලෙස බාසිලෝනා නගරය සැලකෙනවා. කැටලෝනියා අර්බුදය 1931 – සියවස් කීපයක් ‘මැඩ්රිඩ්’ පාලනය යටතේ සිටි කැටලෝනියාව තුළ 1931 දී යළිත් කැටලෝනියානු ජාතික […]

ගුරු විභාග සදහා සාමාන්ය දැනීම (1)

  1).ශිෂ්ය කේ්න්ද්රිය අධ්යාපන යනු කුමක්ද ? – ශිෂ්යා මුල් කරගත් අධ්යාපනයයි 2).ශිෂ්යත්වය ආරම්භ කළ වසර කුමක්ද ? – 1939 3).පාසල් ළමුන් සදහා නොමිලේ පොත් බෙදා දීම ආරම්භ කල වර්ෂය කුමක්ද? – 1980 4).2016 වන විට රජයෙ පාසල් ගණන කොපමණද? – 10162 5).ශ්රි ලංකාවේ ප්රථම දහම් පාසල කුමක්ද? – ගාල්ල විජයානන්ද දහම් පාසල 6).ශ්රි ලංකාවේ […]

තරඟ විභාග සදහා සාමාන්ය දැනීම

  1. උතුරු කොරියාව විසින් දකුණු කොරියාව දෙසට එල්ල කරනු ලබන මිසයිල ප්රහාර ව්යර්ථ කිරීම සදහා ඇමරිකාව විසින් දකුණු කොරියාවේ ඉදි කරන ලද මිසයිල නාශක ආරක්ෂණ පද්ධතිය කුමක්ද? – තාඩ් ආරක්ෂණ පද්ධතිය 2. ලංකාවේ ප්රථම අධි විද්යුත් පරීක්ෂණාගාරය කුමක්ද? මොරටුව විශ්වවිද්යාලයේ විද්යුත් ඉංජිනේරු පීඨයේ ඉදිකළ ‘මහාචාර්ය රොහාන් ලූකස් අධි විද්යුත් පරීක්ෂණාගාරය 3. මැදපෙරදිග පවතින විශාලතම […]